Bảng giá vé - Đặt vé tàu cao tốc Phú Quốc - taucaotoc.com.vn

Bảng giá Vé tàu Phu Quoc Express

Dưới đây là bảng báo giá vé tất cả các tuyến tàu của Phu Quoc Express.

Tuyến tàu

Route

 • Hà Tiên ~ Phú Quốc
 • Rạch Giá ~ Phú Quốc
 • Vũng Tàu ~ Côn Đảo (ngày thường)
 • Vũng Tàu ~ Côn Đảo (cuối tuần)
 • Cần Thơ ~ Côn Đảo (ngày thường)
 • Cần Thơ ~ Trần Đề (ngày thường)
 • Trần Đề ~ Côn Đảo (ngày thường)
 • Cần Thơ ~ Côn Đảo (cuối tuần)
 • Cần Thơ ~ Trần Đề (cuối tuần)
 • Trần Đề ~ Côn Đảo (cuối tuần)
 • Rạch Giá ~ Nam Du
 • Rạch Giá ~ Hòn Sơn
 • Hòn Sơn ~ Nam Du
 • Cà Mau ~ Nam Du
 • Nam Du ~ Phú Quốc

Người lớn

Normal

 • 250.000 VND
 • 340.000 VND
 • 660.000 VND
 • 880.000 VND
 • 610.000 VND
 • 290.000 VND
 • 320.000 VND
 • 690.000 VND
 • 340.000 VND
 • 350.000 VND
 • 250.000 VND
 • -
 • -
 • -
 • -

Trẻ em

Child

 • 200.000 VND
 • 270.000 VND
 • 550.000 VND
 • 700.000 VND
 • 520.000 VND
 • 260.000 VND
 • 260.000 VND
 • 600.000 VND
 • 310.000 VND
 • 290.000 VND
 • 200.000 VND
 • -
 • -
 • -
 • -

Người già

Oldman

 • 200.000 VND
 • 270.000 VND
 • 550.000 VND
 • 700.000 VND
 • 520.000 VND
 • 260.000 VND
 • 260.000 VND
 • 600.000 VND
 • 310.000 VND
 • 290.000 VND
 • 200.000 VND
 • -
 • -
 • -
 • -

VIP

VIP

 • 350.000 VND
 • 540.000 VND
 • 1.200.000 VND
 • 1.200.000 VND
 • 990.000 VND
 • 490.000 VND
 • 500.000 VND
 • 990.000 VND
 • 490.000 VND
 • 500.000 VND
 • 350.000 VND
 • -
 • -
 • -
 • -